Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis līgums ir saistošs abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “ALMARO” interneta veikala www.gemstore.lv (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
1.2 Pircējs piekrīt šī līguma noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas interneta veikalā vai pie reģistrācijas interneta veikalā.
1.3 Pārdevējam ir tiesības mainīt līguma noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.

Pirkšana un pārdošana

2.1. Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients:
2.1.1. Apstiprina pirkumu interneta veikalā (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);

Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
3.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos. 3.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.
4.2. Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
4.3. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.

Piegādes un apmaksas nosacījumi

5.1. Pasūtījumu piegāde iespējama preci saņemot ar “Omivas” starpniecību visā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
5.2. Preces tiek sakomplektētas un izsūtītas klientam 1-2 darba dienu laikā, pēc apmaksas veikšanas.
5.3. Apmaksa par pasūtījumu iespējama veicot kredītkaršu vai automātisku internetbankas maksājumu.
5.4. Pircējs preces pavadzīmes oriģinālu saņem kopā ar pasūtītajām precēm.
5.5. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radošos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

Garantija

6.1. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
6.2. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Preču atgriešana

7.1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam.
7.2. Nododot atpakaļ preci, tai jābūt nelietotai, bez defektiem, ar ražotāja oriģinālajām birkām, oriģinālajā komplektācijā un iepakojumā.
7.3. Saskaņā ar PTAL 12.panta 6. daļu, Pircējs ir atbildīgs par atgrieztās preces saglabāšanu tādā pašā stāvoklī kā tā tika saņemta. Preces netiek pieņemtas atpakaļ šādos gadījumos:

  • Ja prece ir bez orģinālajām birkām, oriģinālā iepakojuma vai komplektācijas;
  • Ja prece ir lietota, ar skrāpējumiem, jebkāda veida defektiem, netīrumiem utt.;
  • Ja defekts radies ķīmisku vielu vai mehāniskas iedarbības rezultātā;
  • Prece bijusi pakļauta remontam;
  • Ja defekts radies, izmantojot preci tādiem mērķiem, kam tā nav paredzēta;
  • Preci nav iespējams atgriezt, ja tā ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma.

7.4 Nepieciešamības gadījumā, Pircējs sazinās ar internetveikalu.
7.5. Prece kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu jānosūta mums uz Mārupes Rimi pakomātu (Omniva).
7.6. Sūtījuma izdevumus par atgrieztu preci sedz Pircējs. Atteikuma Veidlapu lejupielādēt šeit.
7.7. Nauda par atgrieztu preci tiks ieskaitīta Jūsu bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā (ja prece neatbilst līguma noteikumiem), skaitot no preces saņemšanas brīža.
7.8. Piegādes izmaksas netiek atgrieztas un segtas.

Preču apmaiņa

8.1. Ja Jums kāda no pasūtītajām precēm nederēja, Jūs to varat apmainīt pret citu preci, par līdzvērtīgu vai lielāku cenu, ja tāda prece ir veikalā. Ja maiņas prece ir dārgāka par sākotnējo pirkuma cenu, tad Jums ir jāpiemaksā starpība.
Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces kods pret ko vēlaties samainīt nederējušo preci. Pirms preču apmaiņas, lūdzam mūs informēt pa tel. +371 29998372 pret kuru preci vēlaties veikt apmaiņu, lai mēs konkrēto preci rezervētu priekš Jums. Preču apmaiņas piegādes izmaksas sedz klients.
8.2. Gadījumos, kad tiek atgriezta prece, kam ir konstatēts ražošanas brāķis, vai veikala gemstore.lv  vainas dēļ klientam nosūtīta neatbilstoša modeļa prece, veikals gemstore.lv  kompensē klientam izdevumus par preci un preces atgriešanas izdevumus 100% apmērā. Preču atgriešanas adrese, sūtot caur Omnivu: gemstore.lv, +371 29998372, info@gemstore.lv,